Επινοήματα και ιστορίες βγαλμένες από τους ανθρώπους-σε πολλές περιπτώσεις δεν απέχουν πολύ από την πραγματικότητα-ερμηνεύοντας καταστάσεις σύμφωνα με τον λαϊκό νού.

   Υπέροχες ιστορίες,τοπικά φαινόμενα που θεωρήθηκαν υπερφυσικά και ανεξήγητα.Όλα αυτά σ΄αυτήν την κατηγορία,όπως τα "πήραμε" από τους παλαιότερους...