Ενταλή

Ενταλή’γιά,  βάι,  βάι,  ενταλή’γιά,  βάι!
Ντεριαλαρντάν κιουρέκ τσεκέρ γαϊκτσί’ά, βάι!...

Ιτσινέ Ιτσινέ

Φιλτζανή, φιλτζανή νταστάν  ογιαλάρ,
Ιτσινέ,   ιτσινέ  γαϊφά  γογιαλάρ.
Γκιουζελί,  γκιουζελί  τζαν’ντάν  σεβερλέρ,
Τσιρκινί, τσιρκινί μπαστάν  σαβαρλάρ...

ΜΑΝΑ Μ΄ΗΡΘΕΝ Η ΑΝΟΙΞΗ - ΣΙΝΑΣΟΣ

Χορευτικό Δήμου Καλλιθέας

Παραδοσιακό τραγούδι από τη Σινασό της Καππαδοκίας. Κυκλικός χορός.
Οι φορεσιές των κοριτσιών ειναι αντίγραφα των εξαιρετικών γυναικείων φορεσιών της Σινασού.